Τρέχουσες εξελίξεις σε σχέση με την συμμετοχή μας στην A.I.C.E.B.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Ανακοίνωση: Τρέχουσες  εξελίξεις   σε  σχέση  με  την  συμμετοχή   μας  στην A.I.C.E.B. 

 

Το  Δ.Σ.  του  Ομίλου  Επανιέλ Μπρετόν Κύπρου  κατόπιν   παράκλησης   πολλών  μελών  του  να    λάβουμε   θέση  στην   πρόσφατη  ανακοίνωση  του   νεοϊδρυθέντος  ομίλου  επανιέλ  μπρετόν σχετικά  με  την  αναγνώρισή  του  από  την A.I.C.E.B. θεωρήσαμε  ορθό  να  εκδώσουμε   την  παρούσα  ανακοίνωση.  Διευκρινίζουμε    ότι  η  παρούσα  ανακοίνωση  δεν  αποτελεί, είτε  άμεσα  είτε  έμμεσα, απάντηση  στον  νεοϊδρυθέντα  όμιλο   επανιέλ  μπρετόν  και   ούτε  σε  οιονδήποτε  άλλο.   

Δεν   ανοίξαμε  και  δεν  θα  ανοίξουμε   συζήτηση   ούτε  θα   απαντούμε  μέσω  ανακοινώσεων σε  οιονδήποτε.   Είμαστε   και  θα  παραμείνουμε   προσηλωμένοι  στους  στόχους   μας  και  τις  απαντήσεις   θα  τις  δώσουμε   όταν  πρέπει, όπως  πρέπει  και  σε   όσους  πρέπει.

Ερχόμαστε   τώρα  στο    θέμα  που   αφορά  η  ανακοίνωσή  μας. 

Η A.I.C.E.B.  (Διεθνής  Ομοσπονδία    των  Εθνικών Ομίλων   Επανιέλ Μπρετόν)  οφείλει,  με  βάση  το  καταστατικό  της  αλλά   και  το  καταστατικό  της  F.C.I., να αναγνωρίζει   τον  εκάστοτε   αναγνωρισμένο   από  τον  Εθνικό  Κυνολογικό Όμιλο  όμιλο της  φυλής των  επανιέλ  μπρετόν.   Αυτό  αναπόφευκτα   έπραξε    και  στην  περίπτωση  της Κύπρου   η  A.I.C.E.B. μετά  την  αναγνώριση    από  τον  Κυνολογικό  Όμιλο   Κύπρου του  νεοϊδρυθέντα   ομίλου   επανιέλ  μπρετόν.    Δεν    είναι  θέμα  που  εναπόκειται  στην  διακριτική  ευχέρεια     της  A.I.C.E.B. το  ποιόν   όμιλο  επανιέλ  μπρετόν  μιας   χώρας   θα  αναγνωρίσει αν  υπάρχουν  περισσότεροι   του  ενός  ομίλου που  δηλώνουν   ότι  εκπροσωπούν  την  φυλή.  Οποιοιδήποτε  περί  του  αντιθέτου   ισχυρισμοί   είναι  παραπλανητικοί  και  σκοπεύουν     στην  δημιουργία   εντυπώσεων  και  τίποτε  άλλο. 

Είναι  γνωστή   σε  όλους  τους  μπρετονίστες  η  στάση  του  νυν  Διοικητικού  Συμβουλίου    του  Κυνολογικού  Ομίλου  Κύπρου    έναντι  του  Ομίλου  μας   και  τα  προβλήματα   που  δημιουργήθηκαν    από  την  εχθρική  στάση  τους   με  αποκορύφωμα     την  άρση  της  αναγνώρισής  μας  (όπως  και  του  Ομίλου  Κούρτσχααρ) αλλά   δεν   θεωρούμε   σκόπιμο   να επεκταθούμε   στην  παρούσα   ανακοίνωση  αφού  άλλο   θέμα   είναι  ο  σκοπός  της   έκδοσής  της. 

Ο Όμιλος Επανιέλ Μπρετόν Κύπρου, με  30 χρόνια   ιστορία ,   είναι  αυτός   που  κατέστησε  την Κύπρο  μέλος    της  A.I.C.E.B.     και  είναι  αυτός   που  έγραψε   ιστορία   στα  ευρωπαϊκά   τερραίν.  Μία   ιστορία  για  την  οποία   όσοι  ασχολήθηκαν  και   ασχολούνται  με  τις  διεθνείς  διοργανώσεις   στο  εξωτερικό   την  αναγνωρίζουν,  την  σέβονται   και  μιλούν  με  τα   καλύτερα λόγια.   Λόγω  αυτής  της  ιστορίας    και  της  επιτυχούς   διαδρομής  του  Ομίλου   μας  σε  αυτό   που  ονομάζεται  Αγώνες Κυνηγετικών  Ικανοτήτων   κάναμε  πολλούς   και  πραγματικούς   φίλους  τους  οποίους   διατηρούμε  μέχρι  σήμερα. Κάποιοι   θέλησαν  να  εκμεταλλευτούν  αυτή  την 30χρονη  ιστορία    και  τις  θυσίες  δεκάδων  μελών  μας παρουσιαζόμενοι  πρόσφατα  ως  εκπρόσωποι  της  φυλής   και  υπερηφανευόμενοι  πανηγυρίζουν  ότι  τους   αναγνώρισε   ο  Κυνολογικός  Όμιλος  Κύπρπυ  και  η  A.I.C.E.B. .  Σύντομα ο χρόνος   θα  δείξει  πόσο  θα  διαρκέσει  αυτός  οι   πανηγυρισμοί και  οι  χαρές   καθώς  και  τι  θα   ακολουθήσει.   Δεν  θα  πούμε   περισσότερα   για  ευνόητους  λόγους.

 Ο  Όμιλος  Επανιέλ Μπρετόν  Κύπρου  είναι ένα καθόλα νόμιμο σωματείο   και  πλήρως  συμμορφούμενο  με  τις  διατάξεις   του  περί   Σωματείων  και  Ιδρυμάτων   Νόμου  και  θα  συνεχίσει  να  φέρνει   εις  πέρας   όλες  τις   διοργανώσεις   που προγραμματίζει  οι  οποίες   αποκλειστικό  στόχο  έχουν  την   βελτίωση  και  προαγωγή  της  φυλής   των επανιέλ   μπρετόν  όπως   άλλωστε   κάνει  εδώ   και 30  χρόνια.    Άλλωστε   αυτό  ζητούν   τα  μέλη   μας  αλλά   και  οι  νέοι  μπρετονίστες  που  ήλθαν  κοντά  μας  και  αγκάλιασαν  τον  Όμιλο  με  αγάπη  και  εκτίμηση  μαθαίνοντας   πολύ  καλά  ποιοί  έκτισαν  την  ιστορία  του  επανιέλ  μπρετόν  τόσο στην  Κύπρο  όσο και  διεθνώς. 

Εμείς εκείνο που έχουμε να πούμε στους ιδιοκτήτες των  επανιέλ μπρετόν   και  όσους  επιθυμούν  να  γίνουν  μελλοντικά  ιδιοκτήτες   επανιέλ  μπρετόν είναι:  (α) Ευχαριστήσουμε   θερμά   όλους  τους  φίλους  μας για την  πιστή   και  αδιάλειπτη  συμπαράστασή  τους  και  να  είναι  βέβαιοι   ότι  δεν   μένουμε   « με  δεμένα   τα  χέρια»  για  ό,τι  συμβαίνει.   Δεν  θα  ξεχάσουμε   ποτέ    την  στήριξη  που  μας   δίνουν  και  ο  Όμιλός  μας   θα  είναι  πάντα   δίπλα  τους και  ειδικά     όταν  αλλάξουν  τα   δεδομένα    που  επικρατούν  σήμερα  τα  οποία    δεν   θα  διαρκέσουν   για  πολύ. (β) Όσοι   έχουν  κάνει  την  επιλογή  τους   εκτός  την  οικογένειας   του  Ομίλου  μας,  όπως  είχαν  κάθε  δικαίωμα   να  πράξουν,  μελλοντικά  θα  μείνουν πάρα πολύ  εκτεθειμένοι    από  τις  εξελίξεις   που  θα    λάβουν  χώραν κάτι   το  οποίο   φαίνεται  να  μην  αντιλαμβάνονται   τώρα.  Γι’ αυτό  προτρέπουμε   τους  νέους ιδιοκτήτες   επανιέλ  μπρετόν  να  είναι   ιδιαίτερα   προσεκτικοί  σε ποιόν  όμιλο  θα    ενταχθούν  και  θα τον  στηρίξουν  ούτως   ώστε   να  προστατεύσουν  τα   μπρετόν  τους  και  ταυτόχρονα   την  φυλή  των  επανιέλ  μπρετόν  στη Κύπρο από  τις   επερχόμενες   εξελίξεις  στο  χώρο  κυνοφιλίας και   ειδικότερα  των επανιέλ  μπρετόν. Ο   Όμιλος   μας,  όταν  αλλάξει  η  παρούσα  κατάσταση  και  για  την  οποία   σας  διαβεβαιώνουμε  ότι  θα  αλλάξει,  θα  στηρίξει  μόνο  όσους   τον  στήριξαν  τους   οποίους  και  γνωρίζει  πάρα  πολύ  καλά.  (γ) Καλό  είναι  να  γνωρίζουν  αυτοί  που,  μέχρι  στιγμής,   υποστηρίζονται   από  το  νυν  Δ.Σ. του  Κ.Ο.Κ.  και  θεωρούν  ότι  θα   είναι  πάντα   εκεί  να  τους  στηρίζουν και   έχουν  «επενδύσει»  όλο  τους    τον  προγραμματισμό  για  τα  μπρετόν   τους   στην  βεβαιότητα   που  πιστεύουν   ότι  παρέχει  η    στήριξη  του   νεοϊδρυθέντος   ομίλου  επανιέλ  μπρετόν    από  τον   Κυνολογικό  Όμιλο  Κύπρου  ότι   ο  τελευταίος  αντιμετωπίζει  γύρω  στις  15   δικαστηριακές   υποθέσεις    (οι  οποίες   αναμένεται  σύντομα να  αυξηθούν)    οι   οποίες  έχουν   καταχωρηθεί από  τακτικά  και μη  μέλη  του   κάτι  που  συνεπάγεται  κόστος   δεκάδων  χιλιάδων  ευρώ.  Επίσης  ο  Κυνολογικός  Όμιλος  Κύπρου ήδη  οφείλει  δεκάδες  χιλιάδες  ευρώ  Φ.Π.Α.  και  Κοινωνικές  Ασφαλίσεις   οι  οποίες   συνολικά αγγίζουν  το  ποσό   των  €180.000- €200.000  περίπου,  αν  όχι περισσότερα.    Για  το  Φ.Π.Α.   ήδη ο  Κυνολογικός   Όμιλος   Κύπρου αντιμετωπίζει  την  ποινική  υπόθεση  2414/2020. Μεταξύ    των  πιο  πάνω  δικαστηριακών  υποθέσεων   είναι  και   δύο  υποθέσεις (αρ.1304/2020 και αρ.1303/2020)  στις  οποίες  έχουν   εκδοθεί  διατάγματα  δέσμευσης   μέρους   του   οικήματος  του  Κυνολογικού  Ομίλου  Κύπρου   λόγω  έκδοσης   δύο   επιταγών  χωρίς  αντίκρισμα   συνολικού  ύψους   €64.000.  Το  που  θα   οδηγήσουν  αυτά  τα  δεδομένα   ο  καθένας   μπορεί  να  κάνει  τους  υπολογισμούς    και  εκτιμήσεις του.

Οι  εξελίξεις   δεν  θα  αργήσουν  να  έρθουν   και  γι’αυτό   καλό  θα  είναι  να  απασχολήσει  κάποιους   από  που  θα   κρατηθούν  την  επόμενη  ημέρα  της  αλλαγής  στην  διοίκηση  του  Κυνολογικού  Ομίλου  Κύπρου.  Το  να   μπορεί  να  « βλέπει»  κάποιος   για  μερικά  μέτρα  μπροστά   του  δεν  είναι αρκετό  με τις  συνθήκες   που  επικρατούν  σήμερα   στην  κυνοφιλία   στην Κύπρο.  Θα  πρέπει  να  μπορεί  να  « βλέπει»  σε  πολύ  μεγαλύτερη  απόσταση,  ίσως  κάποια  χιλιόμετρα,  για  να  μην   βρεθεί   προ  δυσάρεστων  εκπλήξεων  και  οι  επιλογές   του  εκεί   που  φαίνονταν  να  είναι  ορθές   και  σίγουρες  να  αποδειχθούν   τελικά  ότι    ήταν  άκρως  λανθασμένες  και  καταστροφικές  στον  προγραμματισμό  του  για   τα επανιέλ  μπρετόν του   διότι    τότε  δεν  θα   μπορεί  να  τον  βοηθήσει  κανένας . 

Η  ανακοίνωση  μας  είναι  σαφέστατη   όπως  ξεκάθαρες    είναι  και   οι  θέσεις  μας   γι’  αυτό  ο  Όμιλός  μας   δεν  θα  αποδεχθεί  μελλοντικά   οποιεσδήποτε   δικαιολογίες    από  κάποιους   που  τώρα   είτε  τον  πολεμούν   είτε «το  παίζουν  σε  διπλό  ταμπλό».

Αυτά  προς  το  παρόν  και  ευχαριστούμε  για  άλλη  μία  φορά   τους  πιστούς   και  θερμούς   φίλους  μας  και  τους   διαβεβαιώνουμε  ότι  θα   επιστρέψουμε   ως  μέλος  της  A.I.C.E.B.. Αυτοί  που  μας  γνωρίζουν  καλά  είμεθα   βέβαιοι    ότι  δεν  έχουν  την  παραμικρή  αμφιβολία  γι’  αυτό  και    μας  το  δηλώνουν   με  κάθε  ευκαιρία.  

 

Εκ  του  Δ.Σ. 

 

©2022 Epagneul Breton de Chypre. All Rights Reserved. Developed by OnlineTraders.eu

Search