Απόφαση καταπέλτης του Διοικητικού Δικαστηρίου εναντίον της απόφασης του Εφόρου Σωματείων και Ιδρυμάτων να θέσει τον Ο.Ε.Μ.Κ. υπό καθεστώς διάλυσης. Η προσβληθείσα απόφαση ημερομηνίας 27/5/2020 ανακλήθηκε.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Απόφαση   καταπέλτης του  Διοικητικού  Δικαστηρίου  εναντίον  της   απόφασης   του  Εφόρου  Σωματείων  και  Ιδρυμάτων  να  θέσει  τον  Ο.Ε.Μ.Κ.   υπό  καθεστώς  διάλυσης.    Η προσβληθείσα   απόφαση  ημερομηνίας 27/5/2020 ανακλήθηκε.


Στις 6/4/2020  ο  Κυνολογικός  Όμιλος  Κύπρου  με  επιστολή  του  προς   τον Έφορο  Σωματείων  και  Ιδρυμάτων  προέβαλε   διάφορους  αβάσιμους  ισχυρισμούς   εναντίον  του  Ο.Ε.Μ.Κ.    και  ζήτησε   την προσωρινή  άρση  της  αναγνώρισής  του.


Ο  Έφορος  Σωματείων  και  Ιδρυμάτων  αφού  έλαβε  υπόψη,  μεταξύ  άλλων,  και  το  περιεχόμενο  της  επιστολής  του  Κυνολογικού Ομίλου Κύπρου     απέστειλε  επιστολή  ημερομηνίας 27/5/2020 προς  τον  Ο.Ε.Μ.Κ   με  την  οποία    τον    ενημέρωνε  ότι    «υπόκειται  σε  διάλυση».


Ο Ο.Ε.Μ.Κ.    προσέβαλε   την εν  λόγω  απόφαση  στο  Διοικητικό  Δικαστήριο  καταχωρώντας   την  προσφυγή  αρ. 477/2020.  Το  Διοικητικό  Δικαστήριο  στις  25/6/2020  σε  ενδιάμεση απόφασή του  εξέδωσε   προσωρινό  διάταγμα   που  να  απαγορεύει  στον Έφορο  Σωματείων  και  Ιδρυμάτων  να  προωθήσει  την εκτέλεση  της  απόφασης   του  ημερομηνίας 27/5/2020, ήτοι την   διαδικασία   διάλυσης  εναντίον   του  Ο.Ε.Μ.Κ.. Επιπρόσθετα   το  Διοικητικό  Δικαστήριο  αποφάνθηκε   ότι   ο  Έφορος   Σωματείων  και  Ιδρυμάτων «ενήργησε   υπό  καθεστώς   έκδηλης  παρανομίας». Το  πλήρες   κείμενο  της  απόφασης   δημοσιεύεται  στις  ανακοινώσεις. Το  εν  λόγω  διάταγμα   παραμένει   σε  ισχύ  μέχρι  την τελική  εκδίκαση  της  υπόθεσης   η  οποία ορίστηκε   στις  5/10/2020 πλήν  όμως   κατά  πάσα  πιθανότητα   δεν  θα  εκδικαστεί  αφού  πλέον  εξέλειπε   το  αντικείμενο  της  δίκης  μετά  την  ανάκληση  της  προσβληθείσας   απόφασης   από  τον  Έφορο  Σωματείων  και  Ιδρυμάτων  στις  16/9/2020. 


Με  την  επιστολή  του  ημερομηνίας  16/9/2020 ο  Έφορος  Σωματείων  και  Ιδρυμάτων ανακάλεσε   την  προσβαλλόμενη  απόφασή  του  ενόψει  και  του τροποποιητικού   Ν.118 (Ι)/2020 , ο  οποίος  τροποποιεί  το  Νόμο  104 (Ι)/2017,   και  ο  οποίος  δίδει  το  δικαίωμα   σε  σωματεία   για  τα  οποία   ο  Έφορος  γνωστοποίησε  την πρόθεσή  του για  έναρξη  διαδικασίας   διάλυσης  σε  πίνακα  που  δημοσιεύθηκε   στην ιστοσελίδα   του  Υπουργείου  Εσωτερικών να  υποβάλουν   εντός  δύο  μηνών  από  την  δημοσίευσή   του  στις  17/8/2020 αίτημα  ακύρωσης   της  συμπερίληψής τους    στους  πίνακες   της  γνωστοποίησης   υποβάλλοντας   όλα  τα  σχετικά   έγγραφα   προς  υποστήριξη  του  αιτήματός  τους.  Ο   Ο.Ε.Μ.Κ.   το  έχει  ήδη  πράξει  .


Η  αναμφίβολα   μεγάλη δικαστική  επιτυχία   του  Ο.Ε.Μ.Κ.   οφείλεται  στις  ενέργειες   του  Προέδρου   του  κ. Πέτρου  Α. Μιχαήλ  ο  οποίος   ανέλαβε  την  δικαστική  προώθηση της  υπόθεσης  προσωπικά   και  την  παρουσίασε  στο  Διοικητικό  Δικαστήριο  γι’ αυτό  το  Δ.Σ.  και  οι  πραγματικοί  φίλοι  του  Ομίλου  τον  ευχαριστούμε  θερμά.

Εκ  του  Διοικητικού  Συμβουλίου

Διοικητικό Δικαστήριο - Υπόθεση Αρ. 477/2020

Αξέχαστες στιγμές

©2023 Epagneul Breton de Chypre. All Rights Reserved. Developed by OnlineTraders.eu

Search