Γενική Συνέλευση 2/9/2021

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

                                

Στις  2/9/2021  έλαβεν  χώραν  η  Γενική  Συνέλευση  του  Ομίλου  η  οποία   ήταν  επιτυχής   αφού  παρευρέθηκαν  πολλά  τακτικά  μέλη.

 

Στην Συνέλευση  ο  Πρόεδρος  κ. Πέτρος  Α. Μιχαήλ  ενημέρωσε  τους  παρευρισκομένους   για  την  τρέχουσα    κατάσταση  που  επικρατεί   σχετικά  με  τον  Κ.Ο.Κ.   καθώς  και  την  A.I.C.E.B.. Επίσης  ο  Πρόεδρος   διαβεβαίωσε   τους  παρευρισκομένους    ότι  γίνονται  ενέργειες   σε  πολλά  επίπεδα   και  διάφορες  κατευθύνσεις   για  να  αλλάξει  η  κατάσταση   που  επικρατεί   ζητώντας   να  μην  υπεισέλθει  σε  λεπτομέρειες   για  ευνόητους  λόγους.  

 

Επίσης   γενική  ενημέρωση  έγινε   και  για  τις  αστικές  και   ιδιωτικές  ποινικές   υποθέσεις   που εκκρεμούν  εναντίον  του  Κ.Ο.Κ.  και  ότι  σε  μια  από  αυτές  εκδόθηκε   προσωρινό  διάταγμα   στις 31/8/2021  με  το  οποίο  δεσμεύτηκε   το  ένα  από  τα  δύο  διαμερίσματα  που  αποτελούν  το  οίκημά  του. 

 

Παρουσιάστηκε   έκθεση  από  ελεγκτικό  γραφείο   για  τα  οικονομικά  του Ομίλου     παρόλο  που  με  βάση  τη  σχετική  νομοθεσία  δεν  υπάρχει  η  υποχρέωση   υποβολής   τέτοιας  έκθεσης  στον Έφορο  Σωματείων  και  Ιδρυμάτων. 

 

Η  Εξελεγκτική  Επιτροπή  κατέθεσε   την έκθεσή  της  η  οποία  ήταν  σύμφωνη  με τα  ευρήματα   του  ελεγκτικού  γραφείου. 

 

Ακολούθησε  ζωντανή  συζήτηση  για  διάφορα   θέματα   και  υποβλήθησαν  διάφορες   εισηγήσεις. 

 

Όσον  αφορά    την διαδικασία   στον Έφορο  Σωματείων  και  Ιδρυμάτων  ο  Πρόεδρος   ενημέρωσε   ότι  όλα   κυλούν  ομαλά   και  δεν  υπάρχει  κανένα   απολύτως   πρόβλημα.

 

Επίσης   γνωστοποιήθηκε  προς  την  Γενική  Συνέλευση  ότι  σύντομα   θα  τεθεί  προς  διάθεση  πολύ  ενδιαφέρουσα   φανέλα   με  επανιέλ  μπρετόν  και  η  οποία  θα  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα   του  Ομίλου  για  όσους  ενδιαφέρονται.

 

Ο  αγώνας  St. Hubert,   όπως   ενημέρωσε   ο Πρόεδρος, έχει  προγραμματιστεί   για  τις  24/10/2021  και  περισσότερες   πληροφορίες   θα  δοθούν  έγκαιρα. 

 

Τέλος, το  Δ.Σ. ευχαρίστησε  τους  παρευρισκόμενους   τόσο  για   την  παρουσία  τους  όσο  και  για  το  εποικοδομητικό  πνεύμα   που  επέδειξαν  υποβάλλοντας  διάφορες  ενδιαφέρουσες  εισηγήσεις  τις  οποίες   αφού  εξετάσει  θα  υλοποιήσει.

 

Εκ  του  Δ.Σ. 

 

©2024 Epagneul Breton de Chypre. All Rights Reserved. Developed by OnlineTraders.eu

Search