Κανονισμός Ε.ΦΥ.Π.

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  Ε.ΦΥ.Π.

ΣΚΟΠΟΙ :
Άρθρο 1 : Ο κανονισμός αυτός έγινε με σκοπό την προώθηση, μέσα στην εκτροφή, των ατόμων που έχουν τις ελάχιστες κυνηγετικές ικανότητες που οφείλει να έχει ο κάθε σκύλος δείκτης.
Άρθρο 2 : Οι αγώνες που προβλέπονται έχουν σαν σκοπό την εξέταση των κυνηγετικών προσόντων του σκύλου και όχι το βαθμό της εκπαίδευσης του.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ :
Άρθρο 3 : Οι αγώνες αυτοί διοργανώνονται από τον Ο.Ε.Μ.Κ. και είναι υπό την πλήρη αρμοδιότητα του.
Άρθρο 4 : Είναι ανοικτοί για όλους τους σκύλους της φυλής, χωρίς όριο ηλικίας, εφοδιασμένους με PEDIGREE.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :
Άρθρο 5 : Οι Κριτές της εξέτασης : Οι σκύλοι μπορούν να εξετάζονται από 1 ή 2 Κριτές Α.Κ.Ι. επιλεγμένους από το Δ.Σ.του Ομίλου.
Άρθρο 6 : Το γήπεδο : Ο αγώνας διεξάγεται σε γήπεδο με επαρκή βλάστηση ώστε να επιτρέπει την κάλυψη του θηράματος αλλά και να μην δυσκολεύει την κίνηση των σκύλων. Πρέπει να αποφεύγονται τα δύσκολα γήπεδα.
Άρθρο 7 : Το θήραμα : Για λόγους ευκολίας (μικρού μεγέθους) και λόγω του χαμηλού σχετικά κόστους προτιμούνται τα ορτύκια. Βεβαίως μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα είδη θηράματος όπως πέρδικες και φασιανοί (ήμερο ή άγριο).
Άρθρο 8 : Προετοιμασία του γηπέδου : Το θήραμα εκτροφής πρέπει να ελευθερώνεται τουλάχιστον ¼  της ώρας πριν την εκκίνηση του αγώνα και όχι παρουσία των κυναγωγών και των σκύλων.
Άρθρο 9 : Διάρκεια : 5 με 10 λεπτά αξιόλογης διαδρομής. Ο Κριτής μπορεί να ξανακαλέσει το σκύλο όσες φορές χρειαστεί μέχρι να βρεθεί παρουσία θηράματος.

Η ΕΞΕΤΑΣΗ:
Η συμπεριφορά του σκύλου θα αξιολογείται σύμφωνα με 3 κριτήρια :
1.   ΤΟ ΕΝΣΤΙΚΤΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ο εξεταστής κρίνει την επιμονή και το πάθος του σκύλου να ψάχνει για θήραμα χωρίς να δίνει ιδιαίτερη σημασία στη μεθοδικότητα της έρευνας.
2.   ΤΟ ΕΝΣΤΙΚΤΟ ΤΗΣ ΦΕΡΜΑΣ
Ο εντοπισμός του θηράματος. Το ακούσιο ξεσήκωμα δεν αποκλείει τον σκύλο, Απαραίτητος είναι ο εντοπισμός και το φερμάρισμα χωρίς οπτική επαφή ενός τουλάχιστον θηράματος στη διαδρομή.
Τα λάθη εκπαίδευσης εκτός από το εκούσιο ξεσήκωμα του θηράματος δεν λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση του σκύλου.
3.    Η ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
Σε γενικές γραμμές ο εξεταστής πρέπει να βεβαιωθεί για την ισορροπία του σκύλου ως προς την όλη εικόνα του κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Ειδικά ο σκύλος δεν πρέπει να δείχνει καμία αντίδραση φόβου στον πυροβολισμό. Στο πέταγμα του θηράματος θα ακούγονται ένας ή περισσότεροι πυροβολισμοί από πιστόλι κροτοφοβίας ή κυνηγετικού όπλου. Στις στιγμές αυτές ο εξεταστής δεν απαιτεί την ακινησία στον πυροβολισμό αλλά καλείται να αξιολογήσει τον βαθμό της κροτοφοβίας του ατόμου. Κάθε αντίδραση φόβου οδηγεί στο συμπέρασμα της αποτυχίας σε αυτό το τρίτο τεστ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ :
Άρθρο 10 : Στο τέλος της διαδρομής και αφού ο Κριτής διακρίνει χωρίς αμφιβολία
- κυνηγετικό πάθος στην αναζήτηση του θηράματος
- καλή συμπεριφορά παρουσία θηράματος
- μία ισορροπημένη συμπεριφορά και ειδικά στον πυροβολισμό τότε αξιολογεί το σκυλί με «Καλός», «Πολύ Καλός» ή «Εξαίρετος». ,

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ:
Άρθρο 11 : Σε περίπτωση επιτυχίας ή αποτυχίας ο σκύλος δικαιούται να συμμετάσχει και σε άλλη εξέταση Ε.ΦΥ.Π.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ :
Άρθρο 12 : Ο σκύλος που διαγωνίζεται σε Ε.ΦΥ.Π. μπορεί να πάρει τους εξής χαρακτηρισμούς :
- Ανεπαρκής
- Καλός
- Πολύ Καλός
- Εξαίρετος.

Η ελάχιστη βαθμολογία που πρέπει να πάρει το διαγωνιζόμενο σκυλί για να θεωρηθεί ότι πέρασε επιτυχώς στην εξέταση είναι: «Πολύ Καλός».

Άρθρο 13 : Η επιτυχής εξέταση σε Ε.ΦΥ.Π. είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να τεθεί ένα επανιέλ μπρετόν στην αναπαραγωγή και να εκδοθούν στους απογόνους του PEDIGREE.
Άρθρο 14 : Οι μόνες περιπτώσεις ένα σκυλί να μην χρειαστεί να περάσει επιτυχώς την εξέταση Ε.ΦΥ.Π. και να δικαιούται να χρησιμοποιηθεί στην αναπαραγωγή προς απόκτηση απογόνων με PEDIGREE είναι όταν έχει βαθμολογηθεί τουλάχιστον με «Καλός» σε Α.Κ.Ι. που διοργανώνει ο Ο.Ε.Μ.Κ. ή αν ο σκύλος έχει εισαχθεί από το εξωτερικό να έχει επιτύχει ήδη σε ανάλογη εξέταση με την Ε.ΦΥ.Π. ή να έχει βαθμολογηθεί τουλάχιστον με «Καλός» σε Α.Κ.Ι.

Άρθρο 15 : Όταν ένα σκυλί έχει εισαχθεί από το εξωτερικό και έχει επιτύχει ήδη σε ανάλογη εξέταση με την Ε.ΦΥ.Π. ή έχει βαθμολογηθεί τουλάχιστον με «Καλός» σε Α.Κ.Ι. τότε θα γίνεται έλεγχος από το Δ.Σ. και εφόσον δεν υπάρχει οτιδήποτε επιλήψιμο που χρήζει περαιτέρω εξέτασης τότε θα αναγνωρίζεται η διάκριση που έλαβε ο σκύλος στο εξωτερικό αναγράφοντάς το στο Βιβλιάριο Εργασίας του Ο.Ε.Μ.Κ. που θα εκδώσει. Σκοπός του άρθρου αυτού είναι να εμποδιστεί η χρήση σκυλιών στην αναπαραγωγή τα οποία εισάγονται από το εξωτερικό χωρίς να έχουν περάσει επιτυχώς το ελάχιστο επίπεδο κυνηγετικών ικανοτήτων που απαιτεί το πρότυπο της φυλής.

Νοείται ότι το Βιβλιάριο Εργασίας, στο οποίο αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου κατά την ημέρα έκδοσής του, εκδίδεται μόνο όταν ο σκύλος περάσει επιτυχώς την εξέταση Ε.ΦΥ.Π. ή όταν έχει εισαχθεί από το εξωτερικό και έχει αναγνωριστεί η διάκρισή του ως προβλέπεται ανωτέρω.

Το Βιβλιάριο Εργασίας που εκδίδει ο Ο.Ε.Μ.Κ. θα χρεώνεται €35 για τα μέλη και €45 για τα μη μέλη αλλά τα ποσά αυτά μπορούν να αλλάξουν με απόφαση του Δ.Σ..

©2024 Epagneul Breton de Chypre. All Rights Reserved. Developed by OnlineTraders.eu

Search